_WIE

 

De Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) is opgericht door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) met ondersteuning van Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland. De SRO wordt gefinancierd uit de Socu-gelden via het Pictoright fonds.

 

De SRO stelt ontwerpbureaus en ontwerpers (waaronder illustratoren) die aangesloten zijn bij de BNO in staat advocaten of een mediator in te schakelen tegen gereduceerde tarieven na doorverwijzing door de BNO. Ontwerpers en illustratoren die geen lid zijn van de BNO maar wel zijn aangesloten bij Pictoright komen eveneens in aanmerking voor ondersteuning door de SRO. Hiervoor gelden andere regels. Het reglement en de voorwaarden die op deze ondersteuning van toepassing zijn, zijn op te vragen via info@rechtshulpontwerpers.nl.

 

De SRO biedt verschillende vormen van rechtshulp: advies, bemiddeling en procedurevoering. De advocaten en mediator die werkzaam zijn via de Stichting Rechtshulp Ontwerpers beschikken over een ruime expertise op de voor ontwerpers relevante rechtsgebieden, waaronder het auteursrecht en de intellectuele eigendom.