_TIPS

 

Een zaak heeft een grotere kans van slagen als je je standpunt met schriftelijke stukken kunt onderbouwen. Wanneer het toch op een procedure uitdraait is de rechter vrij in het beoordelen van het aangedragen bewijs, of dat nu mondeling is of schriftelijk. Door bewijsmateriaal op schrift te hebben, voorkom je dat een rechter jouw woord moet afwegen tegen dat van de wederpartij.

 

Het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken of geconstateerde problemen is niet alleen van belang met het oog op een mogelijke procedure. Het zorgt er ook voor dat vanaf het begin af duidelijk is wat beide partijen van elkaar verwachten. Dit kan een heleboel problemen in de toekomst voorkomen.

 

Als er geen dossier overlegd kan worden, kan dat tot gevolg hebben dat je zaak niet haalbaar is en dus niet voor behandeling via de SRO in aanmerking komt.

 

Een paar tips:

 

Als je met een opdrachtgever in zee gaat, zorg er dan voor dat je een schriftelijke offerte stuurt waarop de Algemene Voorwaarden van de BNO van toepassing zijn verklaard en stuur deze voorwaarden altijd mee. Stuur je een offerte per mail, zorg er dan voor dat je de Algemene Voorwaarden in PDF meestuurt en verwijs daar dan ook naar in je offerte.

 

Als je (verdere) afspraken maakt met de andere partij, bevestig deze dan zo nodig schriftelijk of per mail. Bewaar alle correspondentie uit de onderhandelingsfase. Deze kan helpen bij de uitleg van een uiteindelijk gesloten contract of de gemaakte afspraken.

 

Als je een ontwerp hebt gemaakt dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en je wilt later aan kunnen tonen dat je dat op of voor een bepaalde datum tot stand hebt gebracht, werk dit ontwerp dan zo veel mogelijk uit op papier en laat dit voorzien van een datumstempel, bijv. online bij www.ccproof.nl of via i-depot van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.