_VOOR WIE

 

Leden van de BNO

Na doorverwijzing door de BNO is de ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) beschikbaar voor bij de BNO aangesloten ontwerpbureaus en ontwerpers. Niet alle zaken komen in aanmerking voor gereduceerde tarieven en voor behandeling door de advocaten met wie de SRO afspraken heeft gemaakt. Een zaak moet voldoende onderbouwd zijn (zie Tips) en een redelijke kans van slagen hebben. Dit ter beoordeling van de BNO en de advocaat/mediator.

Voor een doorverwijzing via de BNO kan contact worden opgenomen met de juristen van de BNO.

 

Niet-leden van de BNO

Ontwerpers die niet bij de BNO maar wel aangesloten zijn bij Pictoright kunnen eveneens in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de SRO bij juridische kwesties. Hiervoor geldende andere regels. Het reglement en de voorwaarden die op deze ondersteuning van toepassing zijn, zijn op te vragen via info@rechtshulpontwerpers.nl.