_STICHTING RECHTSHULP ONTWERPERS

 

De Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) stelt leden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) – en ontwerpers die bij Pictoright zijn aangesloten – in staat advocaten of een mediator in te schakelen tegen gereduceerde tarieven, na doorverwijzing door de BNO.

 

De advocaten hebben een eigen praktijk en beschikken over een ruime expertise op de voor ontwerpers relevante rechtsgebieden. Zij zijn onder meer gespecialiseerd in zaken met betrekking tot het auteursrecht en overige bescherming van intellectuele eigendom en bieden verschillende vormen van rechtshulp: advies, bemiddeling en procedurevoering.

 

De mediator is gespecialiseerd in mediaton tussen bedrijven en professionals en is in staat de partijen zo te begeleiden dat zij samenwerken om er onderling uit te komen. Dit zal op een gestructureerde manier plaatsvinden, met oog voor het vastleggen van wederzijdse gemaakte afspraken.

 

De SRO wordt mogelijk gemaakt door een jaarlijkse financiële bijdrage uit het Pictoright Fonds. Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland. Ontwerpers die niet lid zijn van de BNO en wel aangesloten bij Pictoright, komen eveneens in aanmerking voor financiële ondersteuning bij juridische kwesties. Hiervoor gelden andere regels. Het reglement en de voorwaarden die op deze ondersteuning van toepassing zijn, zijn op te vragen bij info@rechtshulpontwerpers.nl.