_OVER SRO

 

De SRO ondersteunt jaarlijks tussen de 10 – 20 zaken. De kosten van de advocaat worden voor een deel gedekt door de bijdrage van de ontwerper en voor de rest door een bijdrage uit de Socu-gelden via het Pictoright fonds.

 

2020

In 2020 werden 10 zaken behandeld, waaronder een principiële procedure tegen een galerie, die zonder medeweten of instemming van de ontwerper onder andere een design had gewijzigd en verkocht. Ook werd met inschakeling van advocaten succesvol onderhandeld over verschillende overeenkomsten, zoals een licentieovereenkomst. Daarnaast werden ontwerpbureaus bijgestaan in arbeidsrechtelijke conflicten. Tot slot stonden de advocaten van de SRO ontwerpers bij die na het afronden van een ontwerpopdracht in conflict met de opdrachtgever raakten over het gebruik dat opdrachtgever van de resultaten maakte.

 

In 2020 bedroeg de bijdrage uit het Socu-fonds € 35.000.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers bestaat uit:

 

Haico Beukers (voorzitter)

Maarten Jurriaanse (penningmeester)

Pascale Kos (secretaris)

Marian Latour

Ruby Nefkens

 

Website

De website is ontworpen en gerealiseerd door studio anne van geffen.