_WAT

 

Eerstelijns rechtshulp door de BNO

Wanneer je als ontwerper een zakelijk probleem hebt, ben je in de eerste plaats gebaat bij eerstelijns juridisch en zakelijk advies. De meest voorkomende problemen hebben betrekking op offertes, overeenkomsten en (ingetrokken) opdrachten, op auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom, op al dan niet betwiste facturen, en overige zakelijke problemen rondom de bedrijfsvoering.

 

De eerstelijns hulp van de BNO is bedoeld om in te schatten wat je (juridische) positie is en om je op weg te helpen bij het oplossen van het probleem. Leden van de BNO kunnen telefonisch of per mail contact opnemen met de BNO voor kosteloos eerstelijns juridisch en zakelijk advies. De BNO geeft de ontwerper advies waarmee de ontwerper zelf aan de slag kan. De BNO beschikt ook over een groot aantal voorbeelddocumenten waar haar leden uit kunnen putten. De BNO kijkt mee in de uitvoering waar nodig, maar blijft verder op de achtergrond en treedt dus niet op namens een ontwerper. Dit betekent dat de BNO geen brieven schrijft, onderhandelingen voert of procedures voert namens de ontwerper.

“Mijn opdrachtgever wil mijn ontwerp voor een brochure nu ook gaan gebruiken voor een app. Mag hij dat zomaar doen?”

 

“Ik ben in onderhandeling met een producent over de exploitatie van mijn industriële ontwerp. Wat zijn royalty’s?”

 

“Ik heb al jaren voor dezelfde opdrachtgever het jaarverslag gemaakt. Nu wil hij dat plotseling door iemand anders laten doen. Hoe ga ik hiermee om?”

Tweedelijns rechtshulp door de advocaten via de Stichting Rechtshulp Ontwerpers

Met een eerstelijns juridisch advies zijn de meeste ontwerpers afdoende geholpen. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om verdere actie te ondernemen waarvoor een advocaat moet worden ingeschakeld.

 

Dat is vanwege de hoge kosten die dit meebrengt voor de ontwerper niet altijd mogelijk of de moeite waard. Ook is het mogelijk dat het voeren van een procedure van groot belang kan zijn voor de hele ontwerpsector (een principiële zaak). Daarom heeft de BNO de Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) in het leven geroepen. De SRO heeft als doel de juridische en bedrijfseconomische positie van ontwerpers en ontwerpbureaus te versterken. Dit gebeurt door hen toegang te verschaffen tot tweedelijns rechtshulp tegen een gereduceerd tarief. De advocaten met wie de SRO afspraken heeft gemaakt, kunnen namens de ontwerper of het ontwerpbureau optreden.

“Ik heb een factuur gestuurd, maar de opdrachtgever weigert te betalen en gebruikt wel mijn ontwerpen. Ik heb al twee sommaties gestuurd, maar er gebeurt helemaal niets. Wat kan ik doen?”

 

“Ondanks eerdere brieven die ik heb verstuurd, weigert het bedrijf te stoppen met het te koop aanbieden van kopieën van mijn ontwerp. Wat voor procedure kan ik voeren en wat kost dat?”

 

”Ik ben in onderhandeling met een uitgever, maar kom er niet uit. Ik wil graag dat iemand anders voor mij het contract uitonderhandelt.”