_VOOR WIE

 

Leden van de BNO

Na doorverwijzing door de BNO, is de ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers beschikbaar voor bij de BNO aansloten ontwerpbureaus en ontwerpers. Niet alle zaken komen in aanmerking voor gereduceerde tarieven en voor behandeling door de Juridische Dienst van Pictoright. Arbeidsrechtelijke kwesties, huurzaken en overige, niet aan het ontwerpwerk gerelateerde zaken, kunnen worden doorverwezen naar andere, externe (gespecialiseerde) advocaten. Verder moet een zaak voldoende onderbouwd zijn (zie Tips) en een redelijke kans van slagen hebben. Dit ter beoordeling van de BNO en de advocaat.

Voor een doorverwijzing via de BNO: anouk@bno.nl

 

Niet-leden van de BNO

Ontwerpers en illustratoren die niet bij de BNO maar wel aangesloten zijn bij Pictoright kunnen eveneens in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de SRO bij juridische kwesties. Hiervoor geldende andere regels. Het reglement en de voorwaarden die op deze ondersteuning van toepassing zijn, zijn op te vragen via info@rechtshulpontwerpers.nl.