_OVER SRO

 

De SRO ondersteunt jaarlijks tussen de 10 – 30 zaken. De kosten van de advocaat worden voor een deel gedekt door de bijdrage van de ontwerper en voor de rest door een bijdrage uit de Socu-gelden via het Pictoright fonds.

 

2016

In 2016 werden 13 zaken behandeld, waaronder een principiële procedure tegen een galerie, die zonder medeweten of instemming van de ontwerper onder andere een design in stukken had getrokken en verkocht. Ook werd met inschakeling van een advocaat succesvol onderhandeld over de overdracht van de rechten op een ontwerp, dat na een ontwerpwedstrijd een ongekend succes bleek te zijn. De BNO heeft via haar website en nieuwsbrief aandacht aan deze zaken besteed.

 

In 2016 bedroeg de bijdrage uit het Socu-fonds € 23.162.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers bestaat uit:

 

Haico Beukers (voorzitter)

Maarten Jurriaanse (penningmeester)

Pascale Kos (secretaris)

Marian Latour

Ruby Nefkens

 

Website

De website is ontworpen en gerealiseerd door studio anne van geffen.

Tekstredactie: Sybrand Zijlstra