_WIE

 

De Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) is opgericht door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) met ondersteuning van Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland. De SRO wordt gefinancierd uit de Socu-gelden van de collectieve rechten van Pictoright.

 

De SRO stelt ontwerpbureaus en ontwerpers (waaronder illustratoren) die aangesloten zijn bij de BNO in staat de Juridische Dienst van Pictoright in te schakelen tegen gereduceerde tarieven na doorverwijzing door de BNO. Ontwerpers en illustratoren die geen lid zijn van de BNO maar wel zijn aangesloten bij Pictoright komen eveneens in aanmerking voor ondersteuning door de SRO. Hiervoor gelden andere regels. Het reglement en de voorwaarden die op deze ondersteuning van toepassing zijn, zijn op te vragen via info@rechtshulpontwerpers.nl.

 

De SRO biedt verschillende vormen van rechtshulp: advies, bemiddeling en procedurevoering. De advocaten die werkzaam zijn voor de Juridische Dienst van Pictoright beschikken over een ruime expertise op de voor ontwerpers relevante rechtsgebieden, waaronder het auteursrecht en de intellectuele eigendom.