#

Voor wie

Leden van de BNO

De ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers is beschikbaar voor leden van de BNO met recht op juridisch advies en na doorverwijzing door de BNO.

Niet alle zaken komen in aanmerking voor gereduceerde tarieven en voor behandeling door de Juridische Dienst van Pictoright. Arbeidsrechtelijke kwesties, huurzaken en overige, niet aan het ontwerpwerk gerelateerde zaken, kunnen worden doorverwezen naar andere, externe (gespecialiseerde) advocaten. Verder moet een zaak voldoende onderbouwd zijn (zie Tips) en een redelijke kans van slagen te hebben. Dit ter beoordeling van de BNO en de advocaat.

Voor een doorverwijzing via de BNO: anouk@bno.nl

Niet-leden van de BNO

Ontwerpers en illustratoren die geen lid zijn van de BNO maar wel aangesloten zijn bij Pictoright kunnen eveneens in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de SRO bij juridische kwesties. Hiervoor gelden andere regels. Het reglement en de voorwaarden die op deze ondersteuning van toepassing zijn, zijn op te vragen via info@rechtshulpontwerpers.nl.