_CONTACT EN DISCLAIMER

 

Leden BNO

De Juridische Dienst van Pictoright (met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers) komt alleen in actie voor BNO-leden na doorverwijzing door de BNO. Voor eerstelijns juridisch advies en vragen over de SRO kunnen BNO-leden contact opnemen met Kim Braber, jurist bij de BNO.

 

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Kim Braber

T          020 624 47 48

E          kim@bno.nl / info@rechtshulpontwerpers.nl

 

Niet-leden BNO / wel aangesloten bij Pictoright

Er gelden bijzondere voorwaarden. Voor informatie en het reglement: info@rechtshulpontwerpers.nl

 

Lopende zaken

Voor direct contact in verband met via de SRO behandelde, lopende zaken:

 

Pictoright

Juridische Dienst

Postbus 15887

1001 NJ Amsterdam

T          020 589 18 40

F          020 412 42 69

E          info@pictoright.nl

 

Disclaimer

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers verwijst alleen door en is in geen geval partij bij het geschil dat wordt doorverwezen. De BNO, noch de Stichting Rechtshulp is aansprakelijk voor het resultaat of de gevolgen van door de BNO of de Juridische Dienst van Pictoright gegeven adviezen en/of gevoerde procedures. De Stichting Rechtshulp Ontwerpers maakt het alleen mogelijk dat op de tarieven van de Juridische Dienst van Pictoright voor BNO-leden een korting wordt verleend. De ontwerper sluit met Pictoright een overeenkomst voor dienstverlening.

 

De advocaten die werkzaam zijn voor de Juridische Dienst van Pictoright hanteren de Algemene Voorwaarden Juridische Dienstverlening, die op alle overeenkomsten tussen de dienstverlener en de door de BNO doorverwezen ontwerper van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden Juridische Dienstverlening worden tijdig aan de ontwerper ter hand gesteld.

 

Laatst bijgewerkt januari 2018