_STICHTING RECHTSHULP ONTWERPERS

 

De Stichting Rechtshulp Ontwerpers stelt leden van de BNO in staat advocaten in te schakelen tegen gereduceerde tarieven*.

 

Deze advocaten zijn werkzaam voor de Juridische Dienst van Pictoright** en beschikken over een ruime expertise op de voor ontwerpers relevante rechtsgebieden. Zij zijn onder meer gespecialiseerd in zaken met betrekking tot het auteursrecht en overige bescherming van intellectuele eigendom en bieden verschillende vormen van rechtshulp: advies, bemiddeling en procedurevoering.

 

* De SRO wordt gefinancierd uit de Socu-gelden van de collectieve rechten. Ontwerpers en illustratoren die niet lid zijn van de BNO, maar wel zijn aangesloten bij Pictoright, komen eveneens in aanmerking voor financiële ondersteuning bij juridische kwesties. Hiervoor geldende andere regels. Het reglement en de voorwaarden die op deze ondersteuning van toepassing zijn, zijn op te vragen bij info@rechtshulpontwerpers.nl.

 

** Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland.